پیرمرد و اسلحه

پیرمردی به نام فارست سالهاست با خونسردی تمام به بانک ها دستبرد می زند و تا کنون 14 بار زندان رفته است. اما پس از یکی از دستبردهایش، با زنی به نام جیویل آشنا می شود. زن مُسنی که مزرعه پرورش دارد و زندگی آرامی را پشت سر می گذارد. فارست رفته رفته به جیویل علاقه مند می شود و این در حالی است که یک کاراگاه به نام جان هانت به دنبال یافتن سرنخی از فارست است تا او را به دام بیندازد.