ریزپا

دهکده یتی ها بر بالای کوهی که بر روی 4 گاومیش است در دریایی از ابر قرار دارد. همه دنیای آنها همین کوه و سنگها و یخ های زیبایش است. حلزون بزرگ روشن هر شب آسمان را طی می کند و به دهکده گرما و نور می بخشد. وظیفه خاندان میگو همیشه بیدار کردن حلزون بزرگ بوده و از این امر بسیار خوشحال و شاد است. تا اینکه یک بار از آسمان پرنده ای آهنی فرود می آید و درون آن پرنده بزرگترین افسانه دنیای بزرگ پاها است. یک "ریزپا" حالا این آرامش میگو با دانستن اینکه چنین چیزی وجود دارد و ممکن است زیر دریای ابرها دنیای دیگری باشد به هم میریزد.