شیشه

سه هفته بعد از ماجراهای فیلم شکافته کوین و قبیله شخصیت‌های درونش همچنان دست به آدم ربایی و جنایت می زنند. در این بین "ناظر" که از فیلم نشکن با او آشنا هستیم برای پیدا کردن و جلوگیری از اقدامات او وارد عمل می شود. در نهایت هر دو در یک زندان فوق امنیتی که مخصوص بیماران روانی و خود ابر-انسان پندار است گرفتار می شوند. در آنجا آقای شیشه که شروری با قدرت ذهن بالاست را ملاقات می کنند. اما همه چیز آنطور نیست که به نظر می آید.