211

یک اکشن سرزنده با بازی نیکلاس کیج. داستان یک دزدی بانک که با پیش زمینه ای از پولهای فاسد و جنگسالاران افغانستان پیوند می خورد. 211 اشاره به کدی نظامی در میان نیروهای پلیس است که به دزدی بانک اشاره می کند